Klagestorm mot eiendomssjefen i Ski – lokalpolitikere i harnisk etter behandling av den nye turnhallen

Etter siste møte i oppvekst- og kultur- og eiendomsutvalget, som var slått sammen for anledningen, kom eiendomssjefen med krass kritikk av ikke-navngitte politikere. Det fikk de folkevalgte til å rase.