Skipperhuset til Inge Elise er solgt en million under takst: – Det er litt sårt

I Strandveien 15 er Inge Elise Melberg i gang med å pakke. Det koselige skipperhuset er solgt.