Ikke ferdig med arbeidet i Skiveien – og snart skal høyspenten graves ned

Arbeidene i Skiveien i nærheten av Myrvoll stasjon vil ingen ende ta. Flere av naboene er bekymret for barnas skolevei.