SKI: Fra nå av må du betale 4400 kroner i gebyr for skjenkebevilling til et større, åpent arrangement i Ski.

Til nå har gebyret for større, åpne arrangement som konserter eller arrangement med øltelt på Rådhusplassen i Ski vært det samme som for en grendefest. Administrasjonen påpeker at det første har et klart kommersielt preg ofte i regi av profesjonelle aktører med høye inntekter fra inngangsbilletter og salg av alkohol.

Gebyret for skjenkebevilling for et mindre arrangement er 310 kroner. Et mindre, lukket arrangement kan være et bryllup, mens en årsfest i et grendehus er et eksempel på et mindre, åpent arrangement.