NORDRE FOLLO: Det var tverrpolitisk enighet om at kommuneøkonomien er svært stram og at de folkevalgte må ta sitt ansvar på største alvor.

Forkastet avfallssug

Det var allerede klart at det kostbare avfallssuget i Ski sentrum blir forkastet. Videre ble det klart at samtlige gikk mot kommunedirektørens forslag om å kutte 500.000 kroner til Fontenehuset.

Diskusjonen sto om avtalen med Ski Allianse og tilbudene 60 + og Aktiv på dagtid. Kommunedirektøren vil legge disse tilbudene til Frisklivsentralen.

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind (H) viste til at Frisklivsentralen ikke har kapasitet til å videreføre tilbudene dersom samarbeidet med alliansen opphører.

På spørsmål fra ordfører Hanne Opdan forsikret imidlertid kommunedirektøren at dette er fullt gjennomførbart. Flertallet går dermed inn for kommunedirektørens forslag om opphør av avtalen med Ski Allianse.

Kafé for ungdom

Høyre var også klare på at de, Frp og Pensjonistpartiet krever null kutt i sykehjemsplasser, vil forsere utbyggingen ved Greverud sykehjem og utreder nye plasser på Hebekk i samarbeid med private aktører.

Opposisjonen vil øke kommunens inntekter og dermed dempe gjeldsgraden hovedsakelig ved salg av kommunale eiendommer, i tillegg til kutt i lønnskostnader.

Flertallspartiene fremmet forslag om et fritidstilbud for ungdom i Ski, kafé og e-sport i Ski sentrum. Dette støtter opposisjonen. Det var også full enighet om å reversere kuttene i bibliotekene på Kolbotn og Ski.

Kulturskolen og Rufus

Kulturskolen, Nordre Follo gatekunst og ungdomskafeen på Langhus unngår også kommunedirektørens forslag til kutt. Dessuten sørget flertallet for at UKM fortsatt kan arrangeres i Nordre Follo.

I tillegg ble det flertall for at Rufus barnebutikk på Kolbotn Torg kan fortsette på permanent basis.

Det var også full enighet om å be om en sak som avklarer videre bruk av eiendommen Venleik og generasjonsparken på Kolbotn. Flertallet ønsker også en avklaring om hvordan frivillige lag og foreninger kan få medansvar for drift og vedlikehold av Venleik.

Det er kommunestyret som gjør endelig vedtak i saken 14. desember

Les også: De kommunale avgiftene øker med 3.205 kroner

Les mer her: Kommunen må spare 96 millioner neste år: – Kommer til å kreve mye av oss alle

Les dessuten: Roper varsku – dette sier politikerne om foreslått bibliotekkutt

Les videre: Mats (33) takker Frisklivssentralen for snuoperasjonen: – Fikk tilbake gnisten og logget på Tinder igjen

Les mer: Frykter at treningstilbudet forsvinner: – Å kutte her kan straffe seg

Les også: Frykter kutt – to måneder etter festtalene: – Det finnes ikke andre tilbud som ligner