Det er også bra han ikke ønsker en såkalt næringspark i Nøstvetmarka. Men om denne saken – og en mulig utbygging i Vollskogen ved Pentagon – skriver han også: «I begge tilfeller står natur- og friluftsverdier opp om (sic) utbygging og utvikling.»

Hvis dette ikke bare er en forsnakkelse, mener jeg det tyder på et merkelig syn på naturen. Det vil jo også skje en utvikling om skogen får stå, riktignok en annen utvikling enn den enkelte politikere ønsker.

Trærne vil vokse opp, dø og erstattes av nye, kanskje av andre arter. Plante- og dyrelivet vil utvikle seg. Ingen vet hvordan, selv om tilpasninger til et varmere klima, lengre tørkeperioder og mer intens nedbør er sannsynlig.

Eller mener Bjørneby at den eneste formen for «utvikling» er mer «vekst» – flere folk, flere biler, flere veier, flere og større «næringsparker»?