Politisk uenighet om senere start på skoledagen

FOR: Knut Tønnes Steenersen (FrP) er for å forskyve dagen.

FOR: Knut Tønnes Steenersen (FrP) er for å forskyve dagen.

Artikkelen er over 1 år gammel

Mandag om en uke skal fylkestinget behandle et forslag om å forskyve skoledagen for videregåendeelevene.

DEL

AKERSHUS: En time senere skolestart for noen elever kan bli resultatet. Hovedutvalg for utdanning og kompetanse gikk inn for at dette skal innføres som en prøveordning på minst en skole i hver region.

Knut Tønnes Steenersen (Frp) fra Ski begrunner forslaget:

– Forskning støtter opp at forskyvning av skoledagen virker positivt inn på elevenes motivasjon og læringsarbeid. De blir mindre trøtte, det blir mindre depresjon og irritasjon og mer aktivitet fra første time. flere spiser frokost og blir dermed mer konsentrerte og motiverte. Ved å forskyve skolestart, får vi også en jevnere belastning på busser og veiene.

– FrP er opptatt av å ta alle virkemidler i bruk for å gi ungdommer en best mulig start i livet, og vi håper de andre partiene i fylkestinget vil støtte forslaget, sier Steenersen.

Senterpartiet støtter ikke forslaget. Morten Vollset (Sp) fra Ås påpeker at Ruter har uttalt at en forskyvning av skolestart vil ha liten betydning for kollektivtrafikk. Han kommenterer videre:

– Vi mener dette rett og slett blir helt feil. Elevene skal forberede seg på voksenlivet. Vi kan ikke tilpasse hele samfunnet vårt til at noen elever sitter ut over natta med spill og sosiale medier. Ved å forskyve skoledagen vil mange elever i stedet være oppe enda en time lengre og vil da komme like trøtte til skolen. Elevene må lære seg gode vaner og forberedelse til arbeidslivet.

Senterpartiet ønsker heller ikke å forskyve lærernes arbeidstid. Dessuten ser de det som uheldig at ungdommen slutter senere på skolen og dermed får mindre tid til fritidsaktiviteter.

Artikkeltags