SV vil gi 114 nye lærere til grunnskolene i Follo

KRAV: Nicholas wilkinson viste Audun Lysbakken sin barndoms skole da de argumenterte for færre elever per lærer. Ett av fem krav SV stiller for å gå i regjering.

KRAV: Nicholas wilkinson viste Audun Lysbakken sin barndoms skole da de argumenterte for færre elever per lærer. Ett av fem krav SV stiller for å gå i regjering. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Maks 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn og maks 20 elever per lærer på 5. til 10. trinn. Det er ett av SVs krav for å gå inn i et regjeringssamarbeid.

DEL

KOLBOTN: Nicholas Wilkinson tok Audun Lysbakken med seg til sin barndomsskole på Kolbotn tirsdag. Nåværende stortingsrepresentant for Akershus SV vil, sammen med 1. kandidat Wilkinson argumentere for å innføre en nasjonal lærernorm.

– Vårt krav er det samme som Utdanningsforbundet ønsker og som Foreldreutvalget i grunnskolen vil ha. Med å nedfelle en nasjonal regel, vil vi en gang for alle få slutt på overfylte klasserom, fastslår Lysbakken.

Mangler 114 lærere

Wilkinson har hentet ut tall fra Grunskolenes Informasjonssystem. Han mener at det er for mange elever per lærer generelt, og påpeker at Follo har flere elever per lærer enn Norge ellers. Av tallene fremgår gjennomsnittlig antall elever per lærer i kommunene:

  • Oppegård: 18,6 elever per lærer
  • Ski: 19,5 elever per lærer
  • Ås. 18,9 elever per lærer

SVs norm tilsvarer maks 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn og maks 20 elever per lærer på 5, til 10. trinn. For å innfri normen, trenger kommunene flere årsverk:

  • Oppegård mangler 26,2 nye årsverk
  • Ski mangler 36,3 nye årsverk
  • Ås mangler 17, 9 nye årsverk
  • Totalt i hele Follo tilsvarer SVs norm 114 nye lærere.

Fleksibilitet

SV-erene poengterer at de ikke ønsker en rigid regel for hvor mange elever det skal være i en klasse, men at lærertettheten skal følge normen. De understreker at utregningen må skje på skolenivå, ikke på kommunenivå. Begrunnelsen er at i kommuner med noen få små skoler, kan en liten skole trekke snittet på antall elever per lærer veldig ned, slik at andre skoler ikke får de ekstra ressursene som trengs.

– Kongstanken er mer tid og mer oppmerksomhet om hvert barn, for å følge opp både de som sliter og de som ligger foran de fleste. Skolen skal selv vurdere om de i enkelte timer danner store klasser med tilsvarende mange lærere og i andre tilfeller jobber i små grupper med en lærer, skisserer Wilkinson.

To milliarder kroner

På landsbasis vil SVs skolenorm koste to milliarder kroner.

– Mye penger, men det er bare en brøkdel av den store barnehagereformen vi gjennomførte sist vi satt i regjeringen, sier Lysbakken og fortsetter:

–  Vi vil finansiere skoleløftet ved å reversere skattekuttene som regjeringen har innført. De tilsvarer 23 milliarder, som vi heller vil bruke til mer skole, velferd, omsorg, og helse for folk flest.

Wilkinson og Lysbakken er overbevist om at flere lærere vil bli i skolen, eller vende tilbake til klassreommet, hvis overfylte klasserom ikke lenger blir utfordringen.

– Dessuten vil vi stoppe avskiltingen av erfarne lærere som regjeringen satte i gang med sitt kvalifiseringskrav. På samme måte ønsker vi flere inn på lærerstudie ved å fjerne firerkravet i matte. Dessuten innfører vi en mentorordning for nye lærere, sier Lysbakken.

Artikkeltags