Tall fra Utdanningsdirektoratet: 13 skoler oppfyller ikke kravene i lærernormen

Men kommunene sier det står bedre til enn det de sentrale tallene viser.