Gå til sidens hovedinnhold

Barnefattigdom

Artikkelen er over 8 år gammel

Barn i fattige familier kan lett bli holdt utenfor viktige arenaer for lek, læring og utvikling. Barnefattigdom i Norge handler ikke bare om sosial nød eller mangel på forbruksvarer. Barnefattigdom i Norge handler heller ikke om å sammenligne seg med de rikeste. For barna handler fattigdom først og fremst om manglende mulighet til å delta på lik linje med andre barn.

Det blir stadig flere barn som vokser opp i fattige familier i Norge, fra 2000 til 2006 økte barnefattigdommen med 58 000 til 85 000 barn. I 2008 bodde omkring 10 % av alle barn i Norge i alderen 0 – 18 år i et hushold med inntekt under EUs fattigdomsgrense. Omtrent 70 000 barn lever i fattigdom i Norge når vi benytter EUs målemetode for lavinntekt. Over 102.000 barn vokste i 2010 opp i lavinntekts familier i Norge.

Hvem rammes av barnefattigdom?

-          Barn med enslig forsørger

-          I noen tilfeller familier med mange barn

-          Foreldre med lav utdanning

-          Foreldre uten tilknytting til arbeidsliv

-          I noen tilfeller innvandrerfamilier