Gjenbruk handler om å gi bort ting vi ikke vil ha lenger. Og som vi kan bruke om igjen. Vi kan f.eks levere klær til Fretex. Fretex gir det til fattige mennesker. De gjenstandene vi ikke vil ha, kan vi levere til en gjenbruksbutikk. De tar det imot og selger det for en billig penge. Det er mest klær, møbler, og leker, Når det er noen som har interesse for det som er levert inn, kan de kjøpe det der. På Sofiemyr er det en gjenbruksbutikk. Den heter OMA. Der har de mye rart. Mye møbler men også leker, klær og serviser. Mange tar en tur innom og ser om de interesserer seg for det og kanskje kjøper noe. Flaskepant er en god ting. Vi får penger for å levere flaskene. I tilegg blir de gjenbrukt. Veldig bra at flaskene blir brukt på nytt. I andre fattige land blir flaskene kastet i gaten. Og forsøpler overalt. Det er ikke bra. Glassflasker blir knust og hvis noen tråkker på glasskåret kan de blir skadet.

Gjenvinning er litt av det samme som gjenbruk. Bare at her kan ting bli til noe annet. Vi bruker ressursene om igjen. Vi kan også gjenvinne papp og papir. Et papir kan f.eks bli til en frokostblandingspakke I Oslo har de en ordning. Som går ut på at hver beboer får to forskjellige poser. En blå og en grønn. I den grønne posen matavfall og i den blå plast.

Når posene er fulle legger de det i en felles søppelbøtte. Når den store er full. Kommer søppelbilen og henter søpla. Så blir disse posene sortert på gjenvinningsstasjonen.