Skolene forbereder seg på en krevende oppstart – venter fremdeles på veilederen for hvordan den nye hverdagen skal gjennomføres

Områdeleder for skole i Nordre Follo kommune, Katti Anker Teisberg, har det veldig stritt om dagen. Mye skal på plass, men det blir ingen normal skolehverdag.