To kommunepolitikere i Ski, forkledd som foreldre, skrev et innlegg om frustrasjon omkring deres barns skoleforhold. Jeg kjenner ikke til skolesitasjonen i Ski, men reagerer på at dette skal gå utover andre foreldre i utkanten av kommunen, nemlig Skotbu.

LES OGSÅ: Hvorfor skal kommunen bruke 40.000 mindre i året på et skolebarn i Ski enn på Skotbu?

Tallene de opererer med i innlegget er ikke riktig.

Ap-Sp regjeringen innførte nemlig ny tilskuddsordning fra 2022 i den hensikt å motvirke skolenedleggelser i tettsteder og grender. Denne utgjør 519.000 kr for 2023. Skribentene har også tatt med kostnader for drift av bygget som ikke kan bortfalle, da bygget benyttes til andre formål enn bare grunnskole. Dersom man ønsker å legge ned grunnskolen av kun økonomiske hensyn vil man derfor få problemer med å regne dette hjem. Hvorfor ble ikke dette nevnt?

Det jeg også reagerer på i slike innlegg er at man ikke tenker konsekvenstenkning av slike forslag.

Det er nemlig sannsynlig at flere barnefamilier vil flytte dersom skolen forsvinner. Dette viser resultater fra andre kommuner som ført en slik politikk. I Skotbu er det mange barnefamilier som har flyttet fra Oslo med en drøm om en enebolig/rekkehus til oppnåelige priser, og gode oppvekstmuligheter i nærområdet. Ingen tilknytning fra før forsterker effekten av en fraflytting dersom skolen forsvinner. Ettersom mange ikke har muligheter til å kjøpe bolig i Kråkstad og Ski vil trolig flere forlate kommunen som fører til inntektstap for kommunen i form av mindre skatt. Hvorfor nevner ikke skribentene dette?

Skribentene nevner heller ikke inntektsinngripende tiltak (eks. Eiendomsskatt) som kan gjennomføres av kommunen fordi det er selvsagt upopulær politikk.

Det står heller ingenting om at bygden er inne i et generasjonsskifte, med en rekke nye barnefamiler som innflyttere. Blant annet er det fullt, og venteliste for de aller minste i barnehagen. Dette er relativ enkel tilgjengelig informasjon.

Det er riktig at infrastrukten i bygda kunne vært bedre. Nå er derimot kommunen i gang med å få på plass et nytt vanntårn og det er flere utbyggere som ser verdien av å bygge boliger i bygda. Med Follobanen blir det enda kortere vei til Oslo som øke interessen for tilflytting. Dersom private utbyggere ser vekst for Skotbu, hvorfor kan ikke kommune politikere også gjøre dette?

Det vises i artikkelen til strategi og handlingsplan for kommunen som argument for å legge ned Skotbu Skole:

«Byvekst med grønne kvaliteter Nordre Follo skal utvikle attraktive og bærekraftige byer og tettsteder. Tettere utbygging gir potensial for å utvikle mer levende byer og tettsteder, med gode sosiale møteplasser og variasjon i tilbud av handel, service og kultur.»

Er ikke Skotbu et tettsted? Undertegnede synes det er trist at kommunen har lokalpolitikere som kun fokuserer på seg selv og byen de bor i, og ikke alle innbyggerne i kommunen.

Kristian Lien, far til barn i Skotbu.