Skuffede politikere utsetter svømmehallen på Langhus til høsten

Politikerne i Ski ønsker seg så inderlig et 50-metersbasseng på Langhus. Nå ber de rådmannen finne løsninger innenfor prisen på 450 millioner kroner.