Skuffet Linnestad da utbyggingen av Finstad skole ble utsatt: – Nå ble jeg veldig lei meg og trist på vegne av alle lærere, barn og foreldre på Finstad

Rådmann Gro Herheim vil utsette utbyggingen av Finstad skole i påvente av en behovsplan for skolene i Nordre Follo kommune. Politikerne er ikke enig med rådmannen.