Slå ring om Ski sykehus

Av
DEL

MeningerInnbyggerne i Nordre Follo trenger et trygt og godt helsetilbud i sin kommune. Heldigvis finnes det allerede et godt grunnlag for dette, i og med at vi har et eget lokalsykehus på Ski. Her er det både dagsykehus drevet av Ahus, og Follo lokalmedisinske senter med sengepost (KAD) og legevaktordninger. Ski sykehus har en solid bygningsmasse og potensiale for utvidelser av driften. Hele Follosbefolkning viser at de setter stor pris på dette nærsykehuset.

Ski Sykehus’ Venner (SSV) vil denne runden nøye seg med å peke på at det ikke er nødvendig med lange og kostbare utredninger av eventuelt nye sykehusanlegg, så lenge vi kan få et fullgodt lokalsykehus i det vi allerede har på Ski.

Samarbeidet med Ahus om spesialistfunksjonene på Ski bør styrkes og utvides. Om Follo lokalmedisinske senter kan vi foreløpig si om de to funksjonene KAD og Legevakten:

KAD bør få ta i bruk de opprinnelige sykerommene som er ledige i 3. etasje. Behovet for en ny sengepost er stort. Det er etter vår oppfatning helt gal at byråkratene skal overta pasientenes plass her.

Legevakten for Nordre Follo bør samles på ett sted: på Ski sykehus, der det er legevakt i dag. Nordre Follo kommune bør etablere en døgnåpen legevakt, gjerne i samarbeid med andre Follokommuner.

Det skal være en dør og en adresse for publikum! Her kan det bygges opp god kompetanse innen akuttmedisin, og her er det tilgang på røntgen og laboratorium store deler av døgnet. Et slikt tilbud vil gi økt kvalitet og trygghet for innbyggerne.

SSV oppfordrer de nyvalgte kommunestyrerepresentantene i Nordre Follo til å ta vare på og utnytte vårt populære lokalsykehus på Ski til beste for innbyggerne. Vi vil advare mot at det settes i gang kostbare og tidkrevende prosesser for eventuelt nye alternativer når vi har det gode alternativet i Ski sykehus.

Ola Øygard, Ski sykehus venner

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags