NORDRE FOLLO: Endelig er det klart for skikkelig nasjonaldagsfeiring igjen, og ØB vil selvfølgelig feire med deg. Vi vil dekke den store dagen i både Nordre Follo og i Ås, men det kommer vi nærmere tilbake til.

Dersom du ønsker å mimre over tidligere nasjonaldagsfeiringer, kan du gjøre dette ved å følge denne lenken. Den går til en samleside for tidligere 17. mai-feiringer.

Nå er det programmet for i år som gjelder, og her er all informasjon slik den er skrevet av Nordre Follo kommune. Det blir barnetog i Ski og på Kolbotn, underholdning ved sykehjem, arrangement på skolene og mye mer.Østlandets Blad videreformidler dette.

Ski sentrum

 • Kl. 08.00 Rådhusplassen: Flaggheising ved 1. Ski speidergruppe og Ski Janitsjar.
 • Kl. 08.15 Menighetshuset: Speiderfrokost for speidere og andre interesserte.
 • Kl. 08.30 Salmakertunet - Ski Janitsjar underholder.
 • Kl. 09.45 Ski middelalderkirke: Konferansier Knut Falla. Bekransning av minnestein for de falne. Hilsen v/Leah Marie Hovind, Ski ungdomsskole. Ski skolekorps og Ski Janitsjar medvirker. Forsangere: Ski skole, dirigent Geir Aage Sveen. Sanger «Norge i rødt, hvitt og blått» og «Ja vi elsker».
 • Kl. 10.00 Avmarsj Ski skolekorps fra Ski kirke til Solborg Bo- og aktiviseringssenter.

Felles barnetog

 • Kl. 11.00 Avmarsj fra samlingsplass i lyskrysset Kirkeveien/Jernbaneveien.
 • Rekkefølge i toget: Flaggborg, Finstad skolekorps, Finstad skole, flaggborg, Hebekk skolekorps, Hebekk skole, flaggborg, Ski skolekorps, Ski skole, barnehagene: Vestveien, Dynamitten, Vestråt, Rosenlund, Finstadbekken, Maurtua, Hoelshytta, Spilloppen, Øvre Hebekk, Bakkebygrenda, Skoghus, Nordre Finstad, Hebekkskogen, (går fra Vestråtparken ca 11.15)
 • Rute: Jernbaneveien – Sanderveien – Åsenveien – Sentrumsveien - Rådhusplassen. Flaggborg og musikkorpsene avslutter foran Rådhuset/Rådhus- teatret. Togledelse: Ski Røde Kors Hjelpekorps

Rådhusplassen

 • Kl. 11.45 Konferansier Tor Magnus Berntsen. Tale for barna v/ Hedvig Bakker og Marie Elise Aamodt fra Finstad skole. Musikkorpsene deltar v/dirigent Geir Aage Sveen. Allsang, forsangere Mia Stajer Jørgensen og Anders Jankov. Sanger «Norge i rødt, hvitt og blått» og «Ja vi elsker». Avmarsj til lokale arrangementer ved skolene.
 • Kl. 15.15 Borgertoget, fremmøte for deltakere.
 • Kl. 15.30 Rådhusplassen. Konferansier Anne Marie Torgersen. Tale for dagen v/Knut Falla. «Norge i rødt, hvitt og blått». Russehilsen v/ russepresident, Ski videregående skole og Drømtorp videregående skole. «Ja vi elsker». Musikkorpsene deltar v/dirigent Geir Aage Sveen. Allsang, forsangere Mia Stajer Jørgensen og Anders Jankov.
 • Kl. 16.15 Avmarsj borgertoget etter følgende rute: Nedre torg - Torgveien - Jernbaneveien - Sanderveien – Idrettsveien – Balders vei – Kirkeveien – Jernbaneveien – Torgveien - Rådhusplassen. Togledelse: Ski Røde Kors Hjelpekorps
 • Russen slutter seg til via Jernbanesvingen. Russebiler parkeres på Jernbaneplassen, nord. De øvrige deltagere til borgertoget stiller opp på torget (nedre torg).
 • Kl. 16.30 Konsert med Ski Janitsjar ved Cafe Sjarm i gågata, Idrettsveien. Konsert med Finstad Gla’Brazz ved Rema 1000.

Kolbotn sentrum

 • Kl. 8.00 Bekransningsseremoni ved minnesmerket på Jan Baalsruds plass

 • Tale ved ordfører Hanne Opdan og Nordre Follo veteranforening.

 • Flaggheising ved 1. Kolbotn speidergruppe.

 • Musikk ved Kolbotn pike og guttemusikkorps og Kolbotnkoret.

Hovedtoget

 • Kl. 11.00 Avmarsj fra krysset Skiveien/ Sønsterudveien
 • Rekkefølge i toget: Politi, speiderne med flaggborg, to richshaw-sykler fra frivilligsentralen. 17. mai-komitéen, kommunestyret. Kolbotn Pike & Guttemusikkorps og Tårnåsen skolekorps m/ Kolbotn skole (100 år). Oppegård janitsjar m/ Østli skole (30 år). Oppegård skolemusikkorps m/ Greverud skole (101 år), Flåtestad skole, Tårnåsen skole og Hellerasten skole. Kolbotngarden m/ Vassbonn skole og Ingieråsen skole. Sofiemyr skolekorps m/Sofiemyr skole og Fløysbonn skole.

Jan Baalsruds plass

 • Kl. 11:50 Gatedrill med Kolbotn Garden
 • Kl. 12.00 Fanfare Vi synger nasjonalsangen – Ja, vi elsker dette landet
 • Taler: Velkomsthilsen ved ordfører Hanne Opdan Tale ved Lars Christian Nordby (leder Nordre Follo Musikkråd) Tale ved Halvor Alnæs Løvåsen (elevrådsleder, Kolbotn skole) Tale ved Maren Brøndbo Sletnes og Synne Moksness-Skaug (elevrådsleder og nestleder, Østli skole) Vi synger «Nordre Follo-sangen» Vi synger «Gud signe vårt dyre fedreland» Forsang ved medlemmer av koret Gregos.
 • Dirigent for korpsene: Lars Christian Nordby Speaker i miljøgata: Knut Oppegaard Speaker fra balkong: Daad Gjerde

Russetoget

 • Kl. 12.00 Russebusser/-biler samles ved grusbanen på Sofiemyr idrettspark.
 • Kl. 12.20 Russebusser/-biler kjører fra Sofiemyr idrettspark.
 • Kl. 12.30 Avmarsj fra Sentrumsbygget. Rute: Sentrumsbygget – Kolbotnveien – Edvard Griegs vei – Stopp: Kapellveien ved Pyramiden.
 • Kl. 12.40 Roald Amundsen videregående skole passerer Oppegård rådhus.
 • Kl. 12.50 Russebussene stopper i Kapellveien, ved Pyramiden, for besøk av publikum.

Myrvoll Vel – Fjelltun

 • Kl. 08.00 Flaggheising og frokost ved Myrvoll vel – Fjelltun ved Myrvollspeiderne.
 • Kl. 09.00 17. maitoget fra Fjelltun. Oppegård Janitsjar spiller. Rute: Myrvollveien–Åsmyrveien–Stangåsveien – Speiderhuset m/gratis is til barna.

Svartskog

 • Kl. 08.00 Flaggheising ved kirken.
 • Kl. 14.00 17. mai-tog fra Svartskog kolonial til Roald Amundsens hjem. Nedleggelse av blomster v/statuen og tale for dagen.

Sykehjem

 • Bjørkås: Kl. 08.00 Flaggheising Kl. 10.30 Sofiemyr skolekorps spiller
 • Høyås: Kl. 08.00 Flaggheising Kl. 10.15 Kolbotnkoret synger Kl. 14.00 Tårnåsen skolekorps spiller
 • Greverud: Kl. 08.00 Flaggheising Kl. ca. 14.35 17. mai-tog fra Greverud skole og korps spiller på parkeringsplassen
 • Solborg bo- og aktivitetssenter: Kl. 10.00 Ski skolekorps spiller Langhus bo- og servicesenter: Kl. 10.30 Langhus skolekorps spiller Åpen kafe kl. 09.00-14.00. Alle er velkomne
 • Finstadtunet Kl. 10.30 Ski janitsjar spiller.

Program for skolene

Kolbotn skole

 • Kl. 10.00 Oppmøte på skolen Kl. 10.30 Avmarsj
 • Rute: Skolebakken – Ormerudveien – Kolbotnveien – Theodor Hansensvei – Solbråtanveien – Sønsterudveien/Skiveien. Hovedtoget videre til Kolben. Elevene går ned til bommen i Kolbotnveien mot Ingiertunnellen og hentes der av foresatte.
 • Kl. 13.30-15.30 Lokalt 17.mai-program på skolen. Lekeland, kafé og loddsalg i regi av FAU.

Østli skole

 • Kl. 10.30 Oppmøte ved Pinsekirken på Solbråtan
 • Kl. 10.50 Avmarsj
 • Rute: Hovedtog videre fra krysset Sønsterudveien/Skiveien til Kolben. Endeholdeplass parkeringsplassen til Mega (Kolbotn torg). Barna hentes her av foresatte.
 • Kl. 13.30 – 16.00 Arrangement på skolen med kafe, aktiviteter og loddsalg
 • Kl. 14.00- Sofiemyr Skolekorps spiller
 • Kl. 14.30 Sang og tale for dagen. Konferansier: Margrethe Otterholt Lillebø. SFO-koret synger. Tale fra elevrådet.

Flåtestad skole

 • Kl. 10.20 Oppmøte ved Pinsekirken på Solbråtan
 • Kl. 10.45 Avmarsj Rute: Hovedtog videre fra krysset Sønsterudveien/Skiveien til Kolben. Elevene går ned Strandliveien til Kolben.

Tårnåsen skole

 • Kl. 08.00 Flaggheising. Korpset spiller.
 • Kl. 09.45 Morgensamling med elevinnslag ledet av rektor Hege Ekanger Bjerke og elevrådsleder Eva Marie Vogt.
 • Kl. 10.10 Avmarsj
 • Rute: Gjallarveien – Valhallaveien – Huldrefaret – til venstre inn Hareveien – Rådyrveien – Frøyas vei – Sønsterudveien. Hovedtog videre fra krysset Sønsterudveien/Skiveien til Kolben. Barna hentes i Kantorveien. Kl. 14.30 Tog for barn og voksne fra Tårnåsen senter med innmarsj til Tårnåsen skole fra parkeringsplassen.
 • Kl. 14.55 Korpset spiller foran administrasjonsbygget
 • Kl. 15.00 – 17.00 Lokalt program ved skolen. Tårnkafé med salg av kaker, kaffe og brus. Lekeland.

Hellerasten skole

 • Kl. 10.00 Fellesarrangement i skolens gymsal for alle elever, foreldre og andre i lokalmiljøet
 • Program: Velkommen: v/rektor. Sang: Norge i rødt, hvitt og blått (1 vers). Tale for dagen ved elevrådsleder. Sang: Ja, vi elsker (3. vers)
 • Kl. 10.10 Oppstilling for skolens 17. mai-tog ved hovedinngangen langs med sykkelparkering
 • Kl. 10.20 Avmarsj Rute: Fra skolen – møter Tårnåsen skole i krysset Huldrefaret/Hareveien – Hareveien videre ned til Rådyrveien – Frøyas vei – Sønsterudveien ned mot Skiveien og hovedtoget. Hovedtog videre fra krysset Sønsterudveien/Skiveien til Kolben. Elevene går ned Strandliveien til Kolben og toget løser seg opp.

Vassbonn skole

 • Kl. 08.00 Flaggheising. Kolbotn-Garden spiller.
 • Kl. 09.45 Samling ved flaggstangen for elever med familier, venner og naboer. Elevene tar med flagg. Rektor ønsker velkommen. 17.mai-hilsen ved elevrådsleder og medlem i elevrådet. Fellessang ved alle elevene. «Ja, vi elsker» (ett vers). Kolbotn-Garden spiller.
 • Kl. 10.05 Avmarsj. Rute: Christian Sindingsvei – Johan Halvorsens vei – Johan Svendsens vei – Edvard Griegs vei – Strandliveien – Solbråtanveien.
 • Kl. 11.00 Hovedtoget starter å gå fra rundkjøringen Skiveien/ Sønsterudveien.
 • Kl. 11.35 Ankomst Kolbotnveien. Elevene går ned til bommen i Kolbotnveien mot Ingiertunnelen og hentes der av foresatte.
 • Kl. 14.00 Lokalt 17. mai-tog fra Kantor til Vassbonn skole. Hele familien møtes ved Slalåmveien 1 på Kantor og med Kolbotn-Garden i spissen marsjerer vi til skolen.
 • Kl. 14.15 – 16.00 Program på skolen: Drilloppvisning v/Kolbotn-Garden. FAU v/foreldre fra 4. trinn arrangerer leker for barna og lotteri. I tillegg er det kafeteria med salg av is, brus, kaffe, kaker osv.

Ingieråsen skole

 • Kl. 07.30 Kolbotn Pike- og Guttemusikkorps vekkerunde
 • Kl. 09.45 Samling i aulaen for alle klasser. Skolen ønsker velkommen. Tale ved elevrådet. Fellessang. Is, kaker og kaffe ved FAU.
 • Kl. 10.25 Oppstilling på skoleplassen
 • Kl. 10.30 Avmarsj Rute: R. Nordraaks vei – Edvard Griegs vei – Strandliveien – Solbråtanveien — Hovedtoget videre fra krysset Skiveien/ Sønsterudveien til Kolben. Elevene går ned Strandliveien til Kolben og toget løser seg opp.

Sofiemyr skole

 • Kl. 08.00 Flaggheising med Sofiemyr skolekorps
 • Kl. 09.30 Samling i skolegården for elever, foresatte, lærere, naboer og alle som har lyst til å feire dagen sammen med oss. Vi starter med å synge Sofiemyrsangen (melodi, Norge i rødt hvitt og blått). Det blir tale for dagen med representanter fra elevrådet. Elevinnslag fra 3. trinn og vi synger nasjonalsangen. Sofiemyr skolekorps spiller.
 • Kl. 10.00 Oppstilling i skolegården Kl. 10.15 Avmarsj Rute: Toget følger vanlig rute og møter hovedtoget i krysset Skiveien/ Sønsterudveien. Hovedtog videre til Kolben. Skolen stopper i Strandliveien og elevene hentes her. Kl. 14.30-17.00 Sofiemyr skolekorps inviterer til Kafe Sofie på Sofiemyr skole. Det blir salg av kaffe, brus, pølser, is og kake. Loddsalg, lykkehjul og Bamsestige. Leker for barna i samarbeid med FAU v/ tredje og fjerde trinn. Musikalsk underholdning.

Fløysbonn skole

 • Kl. 09.45 Samling i skolegården på Fløysbonn skole. Det blir hilsen fra rektor, tale fra elevråd, elevinnslag og sang.
 • Kl. 10.10 Oppstilling Kl. 10.15 Avmarsj til Kolbotn sentrum. Rute: Fløysbonn går etter Sofiemyr skolekorps og Sofiemyr barneskole. Hovedtog videre fra krysset Sønsterudveien/Skiveien til Kolben. Elevene går ned Strandliveien til Kolben og toget løser seg opp.
 • Greverud skole
 • Kl. 08.00 Flaggheising ved Oppegård Speidergruppe / fanfare. Oppegård skolemusikkorps spiller nasjonalsangen.
 • Kl. 10.45 Oppmøte ved Kiwi Sønsterudveien, rundkjøringen ved Sønsterudveien/ Skiveien.
 • Kl. 11.00 Avmarsj barnetoget. Rute: Hovedtoget videre fra krysset Sønsterudveien/Skiveien. Elevene går ned til bommen i Kolbotnveien mot Ingiertunnelen og hentes der av foresatte. Kl. 12.30 Salgsboder, loddboder, lekeland og kafé åpner. Lekeland er i år i Greverudhallen. Lekeland er stengt fra 13.45 til toget er tilbake.
 • Kl. 13.45 Åpning av 17. mai-arrangementet med taler. Oppegård skolemusikkorps spiller nasjonalsangen.
 • Kl. 14.10 Oppstilling til lokalt 17.mai-tog
 • Kl. 14.20 Avmarsj. Rute: Greverud Skole – Skiveien – Skjervenveien – Th. Kittelsens vei – Harriet Backers Vei – Minikonsert ved Greverud Sykehjem – Harriet Backers Vei – Skjervenveien – Skiveien – Greverud Skole. Musikk ved Oppegård skolemusikkorps. Kl. 15.30 – 16.30 Kafé, lotteri og boder ved Oppegård skolemusikkorps, Oppegård Speidergruppe og skolens FAU.
 • Kl. 15.45 - Det store ballracet v/ Oppegård skolemusikkorps

Ski skole

 • Kl. 08.00 Flaggheising. Ski skolekorps spiller
 • Kl. 09.35 Samling ved Ski middelalderkirke, oppmøte
 • Kl. 09.45 Bekransing av minnestein
 • Kl. 10.00 Avmarsj til Solborg bo – og aktivitetssenter hvor korpset spiller, og elever synger Kl. 10.25 Avmarsj fra Solborg (Kirkeveien – Sanderveien – Åsenveien – opp på torget) Kl. 12.00 – 13.30 Velkomsthilsen til barna på Ski skole. Korpset spiller. Leker for barn i alle aldre på skoleplassen. Kafeteria, salg av is, brus. Arrangør: FAU v/ Ski skole.

Finstad skole

 • Kl. 08.00 Flaggheising. Finstad skolekorps underholder. Tog rundt på Finstad med barn under skolepliktig alder.
 • Kl. 10.00 Fremmøte ved skolen – kort program v/skole og musikkorps.
 • Kl. 10.35 Avmarsj barnetoget.
 • Kl. 12.00 – 14.00 Lokalt arrangement. Konkurranser og leker med utdeling av premier. Underholdning av Finstad skolekorps. Kafeteria. Vi oppfordrer alle til å ta med sine egne stoler. Arrangør er Finstad skolekorps sammen med 3. klasse Finstad skole.
 • Hebekk skole
 • Kl. 8.00 Flaggheising og fanfare v/Hebekk skolekorps
 • Kl. 9.30 Korpset spiller
 • Kl. 9.50 Seneste oppmøte for elevene
 • Kl. 10.00 Åpning ved rektor Ingunn Lind Bjørhei. Vi synger «Ja, vi elsker», to vers med Hebekk skolekorps Dikt ved 2. trinn «Det går et festtog gjennom landet!» sang v/ 4.trinn Tale ved elevrådet.17. mai potpurri ved 3. trinn.
 • Kl. 10.40 Avmarsj
 • 12.00-14.00: Lokalt arrangement på skolen. Konkurranser, leker, utlodning og kafeteria ved FAU og Hebekk skolekorps. Vi oppfordrer alle til å ta med sine egne stoler.

Kråkstad

 • Kl. 07.00 Flaggheising i Hjellsåstårnet v/speiderne
 • Kl. 8.00 Flaggheising og fanfare ved Hebekk skolekorps
 • Kl. 8.00 Flaggheising ved Kråkstadtunet med speiderne, korpset spiller
 • Kl. 11.00 Samling i Kråkstadhallen. Parkering henvises til skolegården. Skolens elever underholder.
 • Kl. 11.45 Avmarsj for barnetoget fra Kråkstad skole (Ny rute: Kråkstad skole - Kråkstadtunet - Elveveien - Stasjonsveien - Kråkstadveien - Kråkstadhallen).
 • Tale ved 7. klasse
 • Kl. 12.30 Samling ved Kråkstadhallen. Boller og brus til alle barn som har gått i toget. Leker, kiosk og lotteri.
 • Kl. 12.00 Kråkstad menighetsråd har kafe på Kirkens Hus
 • Kl. 12.00 - 14.00 Lokalt arrangement på skolen. Konkurranser, leker, utlodning og kateria ved FAU og Hebekk skolekorps. Vi oppfordrer alle til å ta med egne stoler.

Skotbu

 • Kl. 08.00 Flaggheising
 • Kl. 08.30 Samling ved Skotbu skole og barnehage
 • Kl. 08.45 Vi synger «Ja, vi elsker»
 • Kl. 08.50 Underholdning ved barnehagen og skolens elever. Tale for dagen ved Tuva Moflag.
 • Kl. 09.00 Barnetog. Togrute: Mørkveien – Skotbuveien/Røys –Mørkveien
 • Kl. 09.30 – 12.00 Sosialt samvær – åpent arrangement

Bøleråsen skole

 • Kl. 08.00 Flaggheising ved 1. Langhus speidergruppe. Bistått av Langhus Brass.
 • Kl. 10.20 Avmarsj fra idrettsparken. Togrute: Gamle Vevelstadvei - Vevelstadveien - Skoglia – Kiss&Ride - inn ved hovedinngangen og ned i skolegården
 • Kl. 11.00- 14.00 Fest på Bøleråsen skole med taler, underholdning og aktiviteter for barna. Det vil bli salg av lodd, pølser, kaker, is, brus og kaffe. Husk: Ta med noe å sitte på

Langhus

 • Kl. 10.00 Innbyggere på Langhus inviteres til fellesarrangement på Idrettsplassen. Etter fellesmarkeringen, går alle barna i tog tilbake til skolene. Vi ber hver skole og barnehage om å oppfordre alle voksne til å stå langs ruta for å hilse på barnetogene.

Langhus skole

 • Kl. 08.00 Flaggheising ved 1. Langhus speidergruppe bistått av Langhus Skolekorps.
 • Kl. 10.20 Avmarsj fra idrettsparken. Togrute: Vevelstad holdeplass – Gamle Vevelstadvei – gjennom skogen til Langhus bo- og servicesenter med to stopp der - Vevelstadveien og inn til skolen ved øvre skolegård.
 • Kl. 11.15-14.00 Fest på Langhus skole med taler, underholdning og aktiviteter for barna. Det vil bli salg av lodd, pølser, kaker, is, brus og kaffe. Husk: Ta med noe å sitte på.

Vevelstadåsen skole

 • Kl. 08.00 Flaggheising ved 1. Langhus speidergruppe og Langhus Blæselag.
 • Kl. 10.20 Avmarsj fra idrettsparken. Togrute: Gamle Vevelstadvei - -Vevelstadveien - bilveien til Vevelstadåsen – til skolen.
 • Kl. 11.00-14.00 Fest på Vevelstadåsen skole med taler, underholdning og aktiviteter for barna. Det vil bli salg av lodd, pølser, kaker, is, brus og kaffe. Husk: Ta med noe å sitte på.

Siggerud

 • Kl. 08.00 Flaggheising ved Siggerud speidergruppe i skolegården. Siggerud skolekorps spiller.
 • Kl. 08.05 Avmarsj til Siggerud kirke. Siggerud skolekorps spiller.
 • Kl. 08.15 Kransnedleggelse på graven til John Gjevik ved Siggerud speidergruppe. Soknepresten deltar. Siggerud skolekorps spiller.
 • Kl. 10.15 Oppstilling i skolegården for Siggerud skolekorps og alle klasser. Siggerud skolekorps spiller. Tale for dagen ved elever fra 7. klassetrinn.
 • Kl. 10.30 Felles avmarsj til Siggerud kirke. Siggerud skolekorps spiller.
 • Kl. 10.35 Tale for dagen på kirkebakken ved soknepresten. Siggerud skolekorps spiller.
 • Kl. 10.50 Barnetoget marsjerer fra kirken. Rute: Siggerud kirke, Vevelstadveien, Måltrostveien, Vevelstadveien, Siggerud skole. Siggerud skolekorps spiller.
 • Kl. 12.00 – 14.00 Arrangement i skolegården med underholdning, leker og kafeteria. Arrangør: FAU og Siggerud skolekorps. Tale for dagen ved elever fra 7. klassetrinn.
 • Kl. 13.45 Trekning av loddpremier.

Vi tar forbehold om eventuelle endringer. Gratulerer med dagen!