Slik fordeler smitten seg per aldersgruppe i Nordre Follo – betydelig økning blant unge

Det er flest smittede blant aldersgruppen 35–44 år. I tillegg ser man en betydelig økning i smitten blant aldersgruppene 5–14 år og 15–24 år.