Slik forholder klubber i Nordre Follo seg til at det er åpnet for å ha organisert aktivitet igjen

Helsemyndighetene har åpnet for organisert aktivitet. Det er likevel innenfor så strenge rammer at en del av våre lokale idrettslag ikke ser nytten av å starte fellestrening.