Slik forholder Vy og Ruter seg til koronautviklingen: – Det er jo en situasjon som preger alle og som vi følger tett

Både busser og tog ruller foreløpig som normalt i Follo.