Slik gikk det da Vegvesenet kontrollerte bilene på Nessetveien og Måna

Statens vegvesen har hatt kontroll både på Nessetveien og ved Oslofjordtunnelen onsdag.