GREVERUD/SOFIEMYR/TÅRNÅSEN: Skolesituasjonen nord i Nordre Follo har lenge vært et problem. Fram-prosjektet skulle løse dette, men kommunens økonomi satte en stopper for prosjektet, og en ny plan måtte legges.

Kommunen ønsker seg to store og robuste ungdomsskoler som sikrer elever og ansatte kompetente fagmiljøer og inkluderende, trygge og gode læringsmiljøer. I utgangspunktet er det ønskelig med rene barne- og ungdomsskoler, og at det rekrutteres elever fra minst to barneskoler til ungdomsskolene.

Det planlegges en endring i skolestrukturen i området som innebærer at Flåtestad ungdomsskole utvides og rekrutterer elever fra barneskolene Greverud og Østli, mens Fløysbonn ungdomsskole skal ta imot elever fra Sofiemyr og Tårnåsen skoler.

I dag er det tre ungdomsskoler nord i kommunen. Hellerasten, Flåtestad og Fløysbonn. Hellerasten er i svært dårlig forfatning, og skal rives. Men det kan først skje om fire år når Fløysbonn ungdomsskole er ferdig rehabilitert og Flåtestad ungdomsskole ferdig utbygd.

Slik er planene

For at kabalen skal gå opp, må bygging, utbygging og rehabilitering skje i riktig rekkefølge slik at elevene kan gå på skolen mens arbeidene pågår.

LES OGSÅ: Nye Sofiemyr skole et skritt nærmere byggestart

Nye Sofiemyr skole skal stå ferdig i 2025. Først da kan rehabiliteringen av Fløysbonn starte, slik at elevene kan bruke lokale til gamle Sofiemyr skole under arbeidene.

Dermed kan ikke Hellerasten skole avvikles før Fløysbonn står ferdig rehabilitert i 2027. For det er først da det er plass til å ta imot elever fra både Tårnåsen og Sofiemyr skoler.


For at det skal være plass til alle elevene fra både Greverud og Østli skoler, må Flåtestad ungdomsskole utvides. Det er planlagt at denne utvidelsen skal stå ferdig i 2025, og da er det plass til elever fra Østli skole som i dag går til Fløysbonn ungdomsskole.

LES OGSÅ: Sofiemyr skole forsinket: – Det står ikke på ønsker og vilje

Det betyr at det vil være to år hvor det er færre elever på Fløysbonn ungdomsskole, da elevene fra Tårnåsen skole må til Hellerasten ungdomsskole frem til 2027.