Slik vil de bygge det nye varehuset på Nygård: – Det blir 4 eller 5 butikker

Nygård handelshus er under oppføring ved Nygårdskrysset. Ifølge utbygger Løvenskiold eiendom AS skal senteret bli hele regionens tyngdepunkt for plasskrevende handel.