SKI: Han er en av gjestene under årets utgave av fastesamlingene i Ski nye kirke. Han kommer mandag 20. mars.

Jan Kay Krystad var prest i Ski, Kråkstad og Ås fra 1993 frem til han begynte i Halden, med et års avbrekk i København. Det skulle bli 27 år lokalt.

Han jobber med notorisk kriminelle som er inn og ut av fengsel, vinningsforbrytere og drapsdømte, men også folk som har gjort noe dumt en eneste gang og kanskje vært på feil sted til feil tid.

– «Folk flest» sitter også i fengsel. Et drap kan være begått i affekt. Vi har innsatte her i alderen 18–87 år. Vi har flere tøffinger mellom 20 og 40, men også mange i både 50- og 60-årene, sa Jan Kay Krystad til ØB i desember 2021.

Nå sist hadde han justisministeren på besøk da han holdt gudstjenesten i Halden fengsel på julaften formiddag.

Musikk, meditasjon og meningsfulle ord

I fastetiden, de siste ukene før påske, er Ski nye kirke åpen på kveldstid for dem som ønsker en stille og stemningsfull avslutning på dagen.

Selv om ikke så mange lenger avholder seg fra å spise og drikke, er de førti dagene før påske likevel en spesiell periode i kirken. For tiende år på rad arrangeres det fastesamlinger i Ski nye kirke hver kveld, mandag til torsdag. Denne gangen endatil uten smitterestriksjoner. Kirken åpnes kl. 21.00. Det korte programmet starter 21.30 og varer i 20 minutter.

– Vi inviterer til en litt annerledes opplevelse i kirkerommet. Dette er ingen gudstjeneste slik vi kjenner den fra søndag formiddag, og man behøver heller ikke ha noe spesielt forhold til kristen tro for å ha glede av innholdet, sier Magne Nylenna, en av dem som organiserer årets samlinger.

Seks biskoper

Samlingene innledes med musikk, og avsluttes i tråd med kirkens gamle tradisjon med en musikalsk kveldsbønn, kompletoriet. Hver kveld bidrar en gjest med en kort refleksjon.

Gjestelisten inneholder ikke mindre enn seks biskoper. Blant disse er både tidligere og nåværende preses i Den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien og Olav Fykse Tveit, samt Borgs egen Kari Mangrud Alvsvåg.

Ellers spenner listen fra filosofen Henrik Syse til sangeren Solveig Slettahjell. Blant de lokale talerne er varaordfører Hans Martin Enger, forfatter Sindre Skeie og tidligere og påtroppende prost Sven Holmsen og Espen Andreas Halse.

Fastesamlingene innledes med kveldsgudstjeneste askeonsdag, 22. februar og avsluttes torsdag før påske, 30. mars.

– Det er god takhøyde i Ski nye kirke, og alle er velkommen. Med levende lys, stemningsfull musikk og ord til ettertanke blir dette en oase i folks travle hverdag. Dessuten, legger sunnmøringen smilende til: Husk i disse dyrtider at opplevelsen også er helt gratis!