Gå til sidens hovedinnhold

Sløsesjokket i Ås kommune

Jeg fikk en følelse av dette «Sløsesjokket» nylig. Sammen med en stor gjeng eldre mennesker var jeg på Åsgård skole for vaksinering mot koronaen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi var faktisk i de skolestuene som nå skal rives og kastes og erstattes av en ny unødvendig stor og kostbar skole. Jeg var ikke den eneste som ble minnet om TV-programmet «Sløsesjokket» som nå fokuserer på et økende problem, både økonomisk og moralsk her i landet. Nå satt vi midt i sløseriet. Derfor ønsker jeg å dvele litt om hvorfor vi er kommet i dette uføret.

«Ny Åsgård skole med bunnskrapt kommunekasse. Hva så?» Dette var tittelen på en velskrevet og aktuell artikkel av Anna Solberg i Ås Avis 21. januar 2021. Hun skriver: «Vi mener det er på høy tid at kommunestyret tar en runde med seg selv for å gå gjennom alt som har skjedd med denne planleggingen, fra A til Å. Det gjelder kontakten med fagfolk og myndigheter en har vært avhengige av, vedtak som er gjort og resultatene av disse. Det vil vise hva som har skjedd, når og hvor det gikk galt, slik at en ved neste korsvei er litt bedre skodd med kompetanse for å unngå å ende opp med dette kaoset vi nå har vært vitne til.»

«Vi sløser ikke, og vi har kontroll på økonomien.» Det var det «beroligende» svaret fra ordfører Ola Nordal. Det vesentlige i debatten er spørsmålet om behovet for utvidelsen av Rustad skole fra 2- til 4-parallell, og nå Åsgård skole fra 2- til 4-parallell. Han innrømmer at det foreløpig nok hadde klart seg med økning fra 2- til 3-parallell. Han synes også at det hadde vært fint om man kunne benyttet de eksisterende bygningene som del av nye skoler. Men han nevner også som grunn både nedslitte og for små rom.

Da begge disse skolene er bare 25–30 år gamle, høres dette noe merkelig for oss eldre som har historier om våre gamle skoler, og som fortsatt i flere tilfeller fortsatt «lever». Men ordføreren «trøster» seg med at «flertallet i kommunestyret likevel har funnet det er bedre for skolene å bygge helt nytt.

Så får vi slå oss til ro med det, men det strider i alle fall om vår kommuneplans målsetting om «bærekraftig ressursbruk». Kanskje koronaen kan ha lært oss noe; nemlig at vi ikke bør sløse med våre ressurser.


Kommentarer til denne saken