Gå til sidens hovedinnhold

Slutt på D6, dugnad, lavterskel og medbestemmelse 1. august i år?

I 36 år har D6 vært administrert, driftet og vedlikeholdt av andelslaget D6. Det er etter kontrakt med Ås kunstforening som leier D6 av Ås kommune.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I brev av 12. mai fra Eiendomsavdelingen i Ås kommune til Ås kunstforening står det: «Leieforholdet utløper uten oppsigelse den 01.08.2021» ... «Ytterligere forlengelse av leieforholdet kan ikke påregnes.». Selv om det er «Angående bruk av D6 i byggeperioden» har ikke ansvarlig for bruken av D6 vært kontaktet. I brevet er verken det ansvarlige andelslaget eller bruken nevnt. De to som har undertegnet brevet ble ansatt i kommunen i 2020.

23. mai sendte jeg dem og kommunedirektøren til informasjon et notat fra 2018 om bruken av D6. Den bruken er den samme i dag. Notatet fra Ås kunstforening og Andelslaget D6, ble sendt til politikere og ledere i Ås kommune. I notatet sto det:

«Kulturhuset D6 A/L er en ideell organisasjon med 150 andelshavere og har i alle disse årene vedlikeholdt huset på en forbilledlig måte. I hele perioden er bygningen drevet på dugnad. Det er skiftet tak og takstein, huset har fått nytt undertak, nye vinduer og ytterkledning, vinduer er malt; alt i henhold til antikvariske retningslinjer. Overflater er pusset og malt, gulv er slipt og lakket, og elanlegg er oppdatert. Bygningen fremstår i dag som velholdt og funksjonsdyktig.

Huset er i dag det eneste lavterskeltilbud i Ås sentrum, åpent for alle, og hvor inntektene, som skriver seg fra utleie, pløyes tilbake til driften.

I 30 år er huset brukt til kunstutstillinger i regi av Ås Kunstforening i første etasje. I 2. etasje er det møterom for Kunstforeningen, det er atelier med kurs og undervisning for amatørmalere vedGamleveien malerselskap, samt kunstterapi/pianoundervisning ved Karen Marie Omholt.

I lokalene i huset for øvrig er det på de fleste av ukens dager utleie til musikkundervisning av barn og unge, malekurs, konserter, internasjonal dans, yoga, møter i politiske lag og foreninger, samt selskapslokale for fødselsdager og konfirmasjoner.

I snitt er det et hundretalls personer innom D6 hver uke. Huset er utleid praktisk talt alle helger i løpet av året.

Til info har de faste leietagerne i D6 – Ås Kunstforening ca. 200 medlemmer, Gamleveien Maleselskap 50 medlemmer, internasjonal kvinnegruppe 74 medlemmer, Henriette Sonnes Maleskole 20–30 deltagere. I tillegg kommer de ikke faste leietagerne. Rødskolen, Bankbygget og D6 er regulert til bevaring gjennom gjeldende reguleringsplan. Bygningene utgjør en helhet som viser eldre byggetradisjoner og minner om de sentrale bygningene på NMBU. Plan for kulturminner i Ås utarbeidet i 1999 nevner bygningene ved Åsgård og D6 spesielt.

D6 ble bygget i 1913 og er ett av få gamle trehus som er igjen i Ås sentrum. Etter vår oppfatning er huset et verdifullt element for befolkningen i Ås. Dette gjelder også for elevene på Åsgård skole.

Vi mener at det i fremtiden er fullt mulig å drifte D6 på samme måte som vi nå gjør. Begrensninger på adkomsten til huset i skoletiden aksepterer vi selvsagt.

Vi vil samtidig hevde at D6 er mer verneverdig i dag enn noen gang. Verneverdige bygninger er en ikke-fornybar ressurs, både som kulturminne og bruksressurs. Det etablerte vern gjennom bruk, som har vært og er praksis når det gjelder D6, er av stor verdi for kommunens identitet i dag, og verdien vil bare øke med tiden. Erfaringen viser at når gamle bygninger forsvinner, forsvinner også historien.»

I e-post av 23. mai i år skrev jeg til kommunedirektøren (rådmannen), enhetsleder for eiendom og juridisk rådgiver, i Ås kommunes administrasjon:

«Det blir et stort tap sosialt for befolkningen og økonomisk for kommunen, dersom D6 holdes stengt i to år. D6 ligger slik at det kan holdes utenfor selve byggerområdet. Ber derfor om at saken vurderes slik at lavterskeltilbudet med dugnad kan opprettholdes i byggeperioden.»

Hittil har saken vært et slag mot dugnadsånden i Ås, mot kommuneøkonomien, mot rimelig tilbud av lokaler og mot medbestemmelse. Adgang til D6 i byggeperioden bør avgjøres politisk.

Kommentarer til denne saken