LANGHUS: Fra og med 1. mai vil det utover testing til koronasertifikat, kun testes på klinisk indikasjon. Det vil si at det er lege som rekvirerer test etter en medisinskfaglig vurdering, på lik linje med andre luftveisinfeksjoner. Fastleger og kommuner bes herved om å forberede seg til denne oppgaven. Så lenge teststasjonene består kan de benyttes til dette formålet. Test kan også tas på legekontoret om ønskelig. Dette skriver Helsedirektoratet på sine hjemmesider.

I en overgangsperiode vil det være tilgjengelige selvtester for de i befolkningen som likevel ønsker å teste seg. Rådene ved nyoppståtte luftveissymptomer er de samme uavhengig av testresultat: hold deg hjemme dersom du føler deg syk.

LES OGSÅ:

Testing til koronasertifikat

Testing til koronasertifikat skal som hovedregel ikke skje hos fastleger eller hos legevakter, men på teststasjoner som før. Kommunene anmodes om å tilrettelegge for testing til koronasertifikat innenfor den kapasiteten de er bedt om å beholde. Teststasjonene eller tilsvarende ordninger skal bidra med utskrift av koronasertifikat for de som har behov for det. Det jobbes med å avklare hvordan testing til koronasertifikat skal foregå videre, og informasjon vil komme senere, trolig i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i midten av mai, opplyser Helsedirektoratet.

LES OGSÅ:

– Stille i helgene

Søndag ettermiddag tok ØB turen til Langhuset for å ta temperaturen på teststasjonen der. Der var det ingen personer som sto og ventet for å ta en PCR-test for å få svar på om de har korona eller ikke.

– Det er stille i helgene, kunne vedkommende som bemannet teststasjonen, fortelle.

Siste testdag søndag 25. april

Det bekreftes til fulle av statistikken som avdelingslederen for smittevern i Nordre Follo kommune har utarbeidet. Denne søndagen var det i alt tre personer som kom for å teste seg i åpningstiden frem til klokken 15. Søndagen før, altså 1. påskedag, var det elleve personer, og palmesøndag var det 18.

– Det vil bli en del endringer fra 1. mai, blant annet vil vi ikke lenger teste i helgene. Der var siste testdag i går, opplyser avdelingsleder Marit Skjerven.

Antall mennesker som har testet seg på teststasjonen til Nordre Follo kommune, har gått bare en vei siden januar, og det er nedover. I første uka i februar, uke 5, var det 2016 personer som testet seg. Uke 6 var det 1455 personer. Uke 7 var det 1054 personer. I påskeuken, uke 15, holdt teststasjonen stengt et par dager. Totalt testet 65 personer seg. Påskestengingen førte ikke til et rush uke etter, for i forrige uke, uke 16, var det bare 62 personer som kom til Langhuset for å teste seg etter å ha bestilt time på Nordre Follo kommunes hjemmeside.