Snarveien gjennom Ski er stengt – også for gratisparkering

Av

I begynnelsen av august var skiltene på plass i begge ender av Haglundveien i Ski. Nå er det ikke lenger lov med gjennomkjøring, kun kjøring til eiendommene i gata.