SOFIEMYR: I det opprinnelige forslaget fra administrasjonen skulle Jonas Lies vei brukes som adkomst for renovasjonsbilene, varetransport og servicebiler. Beboerne langs veien spådde at veien også ville bli brukt for å levere og hente elever, og de fryktet for barnas sikkerhet.

Les mer her: Sjokkerte naboer steiler over forslaget: – Uholdbart å sende tungtransport gjennom den trange veien vår

Flere høringsinnspill ble sendt, og i august var administrasjon og politikere på befaring. Tirsdag 22. november kommer detaljreguleringen for Sofiemyr barneskole til sluttbehandling i Utvalg for areal, klima og byggesak. I saksfremlegget har kommunedirektøren snudd og foreslår nå at all biltrafikk skal skje fra Kongeveien.

Les også: Naboene i møte med planleggerne: – Dette kommer ikke til å fungere

Tone Follo, styremedlem i garasjelaget, fastslår overfor ØB at første hinder er overkommet.

– Veldig godt å vite at kommunedirektøren har hørt på oss. Nå stoler vi på at politikerne gjør det samme, sier Follo.

Les dessuten: Tordner mot trafikkplanene som sjokkerer nabolaget: – Den som har foreslått dette, har ikke lokalkunnskap