SOFIEMYR: For kort tid siden ble det klart at den nye Sofiemyr skole blir forsinket med et år fra den opprinnelige tidsplanen. Entreprenør Betonmast Østfold har sett på fremdriftsplanen, og har justert den til en mer realistisk fremdriftsplan.

I utgangspunktet så politikerne i kommunen for seg at den nye Sofiemyr skole skulle stå ferdig i januar 2024. Dette ble så endret til juni 2024. Nå ser det ut til at skolen ikke står ferdig før vinteren 2025.

LES OGSÅ: Nye Sofiemyr skole blir forsinket

Flere grunner

I et notat til politikerne i Utvalg for oppvekst, idrett og kultur, står det blant annet forlenget høringsfrist av reguleringsplanen, forsinkelser på byggemateriell på grunn av krigen i Ukraina og en mer rasjonell byggetid er årsaken til forsinkelsen.

I notatet står det:

Det er stor risiko for at fremdriftsplanen sprekker med en presset tidsplan. Det er rasjonelt med en byggetid på 18 måneder for en fireparallell skole, med påfølgende ferdigstillelse, innkjøring og testing av tekniske anlegg på to måneder.

Leder av utvalget, Camilla Hille (V), synes det er leit at det blir forsinkelser, men samtidig mener hun det er legitime grunner til forsinkelsene.

– Vi vet at det haster, og derfor har vi også presset hardt på for å få denne nye skolen på plass. Samtidig er det mye som står utenfor vår makt her. Men jeg har tillit til at kommunen og entreprenøren gjør alt de kan for at skolen skal bli ferdig til den nye tiden, sier Hille.

Rekordtid

Hun mener det var riktig med forlenget høringsfrist fra seks til ti uker, da høringen var i sommer.

– Det er viktig at vi har fått belyst alle sider. Og så står det heller ikke på ønsker og vilje fra vår side. Vi skal bygge en skole på rekordtid, sier Hille.

– Heller en bra prosess

Heller ikke Eirik Holmlund fra Høyre som også sitter i utvalget for oppvekst idrett og kultur er veldig kritisk til forsinkelsen:

– Jeg vil heller ha en bra prosess enn å få en dårlig løsning med en veiløsning i Jonas Lies vei og sikre gode bomiljøer til skolen enn å skynde på for å få skolen klar tidlig, sier Homlund.

Han er likevel tydelig på at alle forsinkelser er beklagelig, og hadde Fram-prosjektet ikke blitt skrinlagt, ville ting sett annerledes ut.

– Fram var selve stjerna på skole- og idrettsmiljøet som vi ønsket oss på Sofiemyr.

Ingen eksakt dato

Det er ikke satt en eksakt dato for åpningen av skolen.

– Vi skjønner at noen blir lei seg og synes at dette tar for lang tid, men vit at alle fagmiljøer gjør alt for at dette skal bli skikkelig bra for alle, og den gamle skolen skal vi passe på fram til den nye skolen er på plass, sier kommunalsjef for oppvekt i Nordre Follo kommune, Arnfinn Almås i en kommentar på kommunens nettsider.

Han sier videre at den nye Sofiemyr kommer til å bli en fantastisk skole.

– For å få til en fantastisk skole for elever, foreldre, ansatte og nærmiljøet er det viktig med gode prosesser for alle parter. Disse prosessene tar tid: brukere skal involveres, berørte parter skal få gi innspill på reguleringsplaner som igjen skal behandles på en god måte, skolen skal bygges og de som bygger skolen skal ha det trygt og godt, slik at de til slutt gir oss en trygg og god skole. Dette tar tid og «verden rundt oss» påvirker oss også, slik vi ser på mange områder om dagen.


Blir også dyrere

I samme notat til politikerne i Utvalg for oppvekst, idrett og kultur står det at den nye skolen trolig også vil bli dyrere enn de vel 330 millioner kronene som politikerne i utgangspunktet har vedtatt.

Kommunedirektør Øyvind Henriksen varsler at den nye skolen trolig vil bli dyrere enn forutsatt på grunn av de store prisendringene i markedet.

Prisøkningen vil komme frem når politikerne skal vedta reguleringsplanen i begynnelsen av desember.