SOFIEMYR: Sofiemyrhallen er under rehabilitering, og tirsdag ble det åpnet innvendige takplater. Bak takplatene oppdaget man akustikkplater, og det er mistanke om at det er asbest i disse. Derfor ble hallen stengt umiddelbart.

Sjekket onsdag

Prøvene er nå klare og det er ikke funnet asbest. Hallen er nå åpen som normalt, melder Nordre Follo kommune.

I forbindelse med rehabilitering av Sofiemyrhallen ble det tirsdag 7. juni åpnet innvendige takplater. Bakenfor disse takplatene ble det oppdaget akustikkplater som det var mistanke om inneholder asbest. Hallen ble derfor stengt umiddelbart.

Videre arbeid i taket ble stanset umiddelbart slik prosedyrene tilsier ved mistanke om asbest. Det ble tatt prøver som nå er analysert og viser at det ikke er funn av asbest. Det er da ikke behov for å gjøre noen tiltak.

Hallen er nå igjen åpen som normalt.