SOFIEMYR: Før jul stengte Sofiemyrtoppen skole en paviljong på grunn av vond lukt. Mycoteam sjekket om det stammet fra muggsopp eller fukt. Rapporten viser normale verdier i oppholdsrom, Barna har ikke vært utsatt for helseskade. Klasserommene blir tatt i bruk nå, opplyser rådmannen.

Verdiene innenfor de fleste områdene er normale, men i rapporten er det merket rødt ved yttergang, og det er gult ved gymsal og kjeller, men dette er arealer som skolen ikke har brukt på lenge.

Rådmannen fremholder:

- Selv om målingene viser at det ikke er fare for helseskade må kommunen utbedre enkelte forhold for å tilfredsstille kravene i gjeldende forskrift. Vi lager nå et tiltaksplan for å gjennomføre nødvendige utbedringer. Rommene i første etasje vil ikke bli brukt så lenge dette arbeidet pågår.