Søkte med politihelikopter etter innbrudd på Mastemyr