KRÅKSTAD: Åtte funksjons- hemmede ungdommer og deres foresatte er klare for å skrive under kjøpekontraktene. Neste sommer skal de unge voksne flytte inn i egne leiligheter i Kråkstad.

Det har vært en lang vei å gå for foreldrene som har jobbet for at deres funksjonshemmede barn skal få bo i egen bolig når de blir voksne.

– Vi startet vel da Georg Stub var ordfører. Så når vi skal invitere til åpning, senest juni 2017, blir det tre ordførere å invitere, erklærer Stål-Rune Jensen.

For å få tak over hodet i kommunal bolig i Ski er det lang, lang ventetid.

– Det bygges, men det bygges altfor sakte. Jeg vet om folk som er 26–27 år gamle, og som fremdeles venter på egen bolig. Det er derfor vi fant på å skulle bygge selv, sier Jensen.

En ti år gammel idé

Han er pappa til Lise Katrin Jensen, ei aktiv jente som er Special Olympics-utøver. Hun er 20 år og bor hjemme hos foreldrene. Målet har hele tiden vært at hun skal flytte for seg selv når hun blir voksen.

Les også: – Jeg tror det er et kall

For mange år siden jobbet Jensen på Pølsebrødbakeren. Der ble han kjent med Karianne Gjevik fra Siggerud, som også er forelder til et funksjonshemmet barn. Det var da ideen til å bygge selv ble født.

– Det er ti år siden vi begynte å snakke om det. Så kontaktet vi kommunen og hadde mange møter med Husbanken. Planen var at vi skulle bygge selv, forklarer Jensen.

Nye vilkår for lån

Underveis ble vilkårene for å få Husbanklån endret. Funksjonshemmede kunne ikke lenger få lån til selv å bygge. I stedet måtte kommunen stå som byggherre og deretter selge leilighetene til beboerne, som kan kjøpe med Husbanklån innvilget av kommunen.

Dermed måtte byggingen av de åtte leilighetene på Kråkstad opp som en politisk sak. Ting har tatt tid, men det har ikke vært nei i noens munn.

Ja fra alle folkevalgte

– Vi har ikke møtt noen motbør. For seks år siden sa daværende ordfører Stub, etter at Karianne og jeg hadde lagt frem våre ønsker og visjoner, at dette var 17. mai og julaften på én og samme dag. Han mente at dette initiativet hadde han ventet på lenge, at foreldrene selv ville bygge leiligheter til sine funksjonshemmede barn, sier Jensen.

I kommunestyremøte i desember i fjor kom saken opp på politikernes bord for siste gang. Samtlige politiske partier og representanter sa ja til å bygge Solbakken borettslag.

– Jeg fikk SMS fra tidligere ordfører Anne Kristine Linnestad i det øyeblikket vedtaket var i boks, forteller boretts- lagets styreleder.

Prosjekt til 27 millioner

Vedtaket går ut på at det skal bygges åtte leiligheter og et fellesbygg med personalbase i tråd med Husbankens retningslinjer for omsorgsbygg.

Borettslaget skal bygges i Elveveien i Kråkstad. Prislappen på prosjektet er 27 millioner kroner. Beboerne skal betale drøye to millioner kroner for en leilighet på 54,5 kvadrat-meter. Det dekker 17 av de 27 millionene. Resten er tilskudd Ski kommune får fra Staten for å bygge leiligheter beregnet på funksjonshemmede.

– Byggeprosjektet er full- finansiert. Kommunen skal finne ut hva hver enkelt skal betale, forklarer Jensen.

Kommunen skal leie lokaler i fellesbygget der de kommunalt ansatte skal ha personalrom, soverom og medisinrom. Husleien kommunen betaler, skal beboerne bruke til å bygge opp et fond de kan ta av til å betale for overtid for de ansatte ved turer og utflukter eller andre ting som beboerne har felles glede av.

Fra passiv til aktiv

Styrelederen i borettslaget håper de ansatte skal oppholde seg der minst mulig.

– De som kommer og skal søke jobb hos oss, skal komme i joggesko. De skal ikke sitte og strikke eller spille yatzy, de skal være aktive og engasjere beboerne, understreker Jensen.

Å være aktiv er et viktig stikkord for beboerne i Solbakken borettslag. Ikke minst skal uteområdet være flittig i bruk.

– De åtte beboerne kjenner hverandre fra de var helt små. De har gått på skole sammen og de kjenner hverandre godt. Noen driver også idrett sammen, forteller Jensen.

Stort behov i Ski

– Solbakken borettslag skal bygge for åtte funksjonshemmede ungdommer. Kjenner dere til flere som gjerne skulle bo her?

– Ja, mange. Vi kunne i hvert-fall fylt en rekke til med plass til åtte uten problem. Det er absolutt et behov. Vi har hatt venteliste for dem som skal flytte inn, samtidig som vi er avhengig av at de har en viss tilknytning til hverandre. Det gir trygghet for dem som skal bo der. Vi har vært nøye på at de som skal bo der, passer sammen og har felles interesser, understreker Stål-Rune Jensen.

De åtte som skal flytte inn i Solbakken borettslag, blir eiere av sin egne leiligheter. Likevel kan de ikke selge helt fritt den dagen de ikke skal bo der lenger. Ski kommune skal ivareta tildelingsretten for omsorgsboligene i 30 år fremover. Det er kravet for at staten gir tilskudd for å bygge omsorgsboligene.

For de åtte som skal flytte inn neste år, gjenstår det bare en siste gjennomgang av ordlyden i kontraktene før papirene signeres av de foresatte.

– De har til og med fått sine gatenumre. Så de vet hvem som skal bo vegg i vegg. Hver enkelt leilighet blir tilpasset den enkelte beboer, slår Jensen fast.

Det er ingen tilfeldighet at Solbakken borettslag bygges i Kråkstad og ikke i Ski.

– Det gir større trygghet. Det er stillere og mer skjermet i Kråkstad, samtidig som det er sentralt med tanke på tog, buss, idrettshall og andre ting.

Husbanklånet hver beboer må ta opp for å finansiere kjøpet av egen leilighet, skal betjenes gjennom lønn eller trygd. Skulle de kjøpt bolig i det åpne markedet, hadde de ikke fått lån i vanlig bank fordi de er uføre.

Planen er å sette opp et webkamera slik at alle kan følge byggeprosessen på nært hold. Solbakken borettslag har allerede 500 følgere på Facebook.

Les også: Det er ingen ledig kommunal bolig for lettere utviklingshemmede "Eva"