VESTBY: Akershus ungdoms- og familiesenter, akuttavdeling Sole, har fire plasser for ungdom med adferdsproblemer knyttet til vold, rus, kriminalitet og omsorgssvikt. De fleste som får plass på Sole er i alderen 15–18 år. Bufetat region Øst har siden 2012 kurset rundt 700 ansatte i barne- og familievern i traumeforståelse. Sole startet kompetanseprogrammet høsten 2012.

Påvirker hjernen

– Et eksempel på en traumatiserende hendelse kan være å bli utsatt for vold i hjemmet eller være vitne til det, forteller fagrådgiver Bjøro Hjemmen og enhetsleder Yngvild Brynildsen på Sole.

Forskning viser at hjernen til den som utsettes for store traumer, lærer seg å unngå fare ved å vise en adferd som kan være vanskelig å forstå.

– Det kan ytre seg som plutselig sinne eller plutselig tilbaketrekking, adferd som kan gjøre oss som hjelpere utrygge og usikre, sier Sole-lederne.

– Gjennom kompetanse- løftet på traumeforståelse har vi lært mye om hva som trigger slike situasjoner. At den det gjelder reagerer slik for å beskytte seg selv. Via kurset har vi ikke minst fått kompetanse som gjør at vi beholder roen i en opphetet situasjon. Slik at vi også kan hjelpe den det gjelder på en mye bedre måte enn tidligere.

Lite bruk av tvang

Bruk av tvang er kraftig redusert siden traumeprogrammet ble igangsatt. Tvang betyr at den det gjelder stoppes fysisk i en akutt faresituasjon. Ved Sole ble det registrert 26 bruk av tvang i 2012. I 2014 ble tvang brukt én gang.
Ny forskning påpeker ikke bare hva som skjer med hjernen når den utsettes for traumer. Den viser også at skadene som er påført, kan heles.

De ansatte har lært å bli bedre til å avdekke, kartlegge, forstå og ikke minst arbeide med barn og unge som har opplevd vold, overgrep og andre traumatiserende opplevelser.

– Med slik kunnskap kan vi også i mye større grad enn tidligere hjelpe ungdommen til å forstå egen adferd, sier Hjemmen og Brynildsen.