Solgt for 20 millioner kroner – se hvilke boliger som ble kjøpt og solgt i Ås i januar

Dette er eiendomsoverdragelsene for Ås kommune i januar.