Solgt for 8 millioner kroner – disse eiendommene i Ås fikk nye eiere i april

Se alle eiendomsoverdagelsene for Ås kommune i april.