Sølvi inviterte til dugnad for biene og bygda. Kråkstingene sådde 18 kilo blomsterfrø på to timer

Den frodige floraen var det som slo Sølvi Strifeldt da de flyttet til Kråkstad for 20 år siden. - Nå blir alt grønnere og grønnere. Jeg opprettet frø-spleisen som en gave både til insektene og innbyggerne, sier hun og sprer blomsterfrø på brakk jord.