Som 19-åringer flyttet Ås-studentene Vegard og Malene inn på et småbruk uten bad – etter ti år er eiendommen totalt forvandlet

LANDET RUNDT: På Villumstad har den unge familien nå en topp moderne bolig.