Får 5000 i kroner bot hver dag, hvis han ikke fjerner denne dritten

Artikkelen er over 2 år gammel

Hestegjødsel. og jordblandeanlegget ved flyplassen i Ski er ulovlig. Dermed står pålegget fra Ski kommune ved lag. Gårdbrukeren på Søndre Ski får en engangsmulkt på 30.000 kroner og løpende dagmulkt på 5000 kroner frem til den ulovlige bruken opphører.