Spikeren i kista for 1200 boliger på Svartskog

OBOS og Block Watne får ikke bygge miljølandsbyen sin på Svartskog. I kommunestyret var det full tverrpolitisk enighet om å sette av området til landbruk, natur og friluftsliv (LNF).