FOLLO: Det er ikke rent sjelden spørsmålet om tenning av bål i skogen, brenning av hageavfall eller bråtebrann på tomta til folk dukker opp hos det lokale brannvesenet, og mange har dessverre heller ikke fått med seg regelverket.

Derfor ønsker brannvesenet i Follo å oppklare noen uklarheten rundt det generelle bålforbudet, som gjelder nå. Den 15. april ble det generelle bålforbudet innført, og dette varer faktisk helt frem til og med den 15. september.

For det er ikke bare å køle på, bokstavelig talt. Du kan i verste fall ende opp med en straff som svir skikkelig.

– Først og fremst må man huske at man selv er ansvarlig dersom man velger å tenne opp. Alle som gjør opp ild er lovpålagt å vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele året og over alt. Er du usikker på om du bør tenne opp, la heller være, sier brannsjef i Follo Brannvesen, Dag Christian Holte i en pressemelding.

Kan bli straff

Går ting skikkelig galt advarer han om at brudd på aktsomhetsplikten kan straffes med bøter ellerfengsel.

Klar tale: Fra 15. april til 15. september er det forbudt gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark. Forbudet gjelder for eksempel engangsgrill, primus og bål. Forbudet gjelder også for tilrettelagte bålplasser.

– Med skog og annen utmark menes alle områder som ikke er innmark. Eksempler på innmarker ifølge lovverket gårdsplasser, hustomter, dyrket mark og lignende områder, sier Holte.

Men hva med egen tomt?

Heller ikke på din egen tomt er det fritt gram. Selv om forbudet gjelder i og i nærheten av skogen og utmark, betyr ikke dette at det er fritt frem på egentomt eller i innmark. Holte forteller at aktsomhetsplikten gjelder uansett. Men å brenne innebærermer enn brannfare – man må også ta andre hensyn, som helse, miljø og forurensing

– Brenning i tettbebygget område kan påvirke folk med luftveissykdommer, sjenere naboer ogannet. Dette faller ikke under brann-lovgivningen. Det er derfor opp til kommunen å lageregler som ivaretar dette. Enkelte kommuner har lokale forskrifter for brenning utendørs, sjekk med kommunen eller nettsidene våre, forteller brannsjefen

Men selv om reglene kan høres strenge ut finnes det unntak. Man har for eksempel lov til å tenne opp i skog og annen utmark hvis det helt åpenbart ikke kan bli brann. Eksempelvis hvis det fortsatt ligger snø eller har regnet i lang tid. Eller man kan søke brannvesenet om lov.