SKI: ØBs sportsredaksjon har trålet sportsåret 2013. Det ble en hyggelig mimrestund, men det skapte også hodebry, for det er flere som fortjener heder og ære for sine prestasjoner i 2013.

Blant mange verdige kandidater fikk vi silt listen ned til ni finalister som representerer et bredt spekter innen idretten. Felles for dem alle er at de har prestert på høyt nivå i sin idrett, nasjonalt og/eller internasjonalt, på junior- og/eller på seniornivå.

Leserne bestemmer

Én av disse blir altså «Årets idrettsnavn 2013». For herfra er det dere lesere som overtar. Det er dere som avgjør hvem av disse som bør stikke av gårde med hederen. For å avgi din stemme går du hit.

Det er kun anledning til å stemme én gang.
Den kandidaten med flest stemmer kl. 23:59 den 18. desember står igjen som vinner.

Godt valg!