FOLLO: Som ØB har skrevet tidligere, vil togene på Østlandet stå stille fra klokken 11:00 til klokken 13:00 tirsdag 14. juni. Grunnen er en politisk streik som er vedtatt av Fagforeningene Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund, melder Bane Nor.

Stopper på nærmeste stasjon

Dette medfører at alle togene til Vy Øst, Flytoget og Vy Gjøvikbanen vil stoppe opp i dette tidsrommet.

Også togene til Go-Ahead Norge, Vy Tog AS og SJ Norge på strekningene Oslo-Kongsberg/Hønesfoss/Lillehammer vil stoppe opp.

Det gjelder også for tog som er underveis. De vil stoppe på den nærmeste stasjonen innen klokken 11, og bli stående til streiken er over.

– Som følge av streiken blir det dessverre forsinkelser og innstilte avganger også i en periode etter at streiken er avsluttet, melder Bane Nor, som henviser til mer info på nettsidene til de enkelte togselskapene.

Ikke buss for tog

Også Vy skriver at streiken dessverre vil føre til forsinkelser og innstilte avganger også i en periode etter at den er avsluttet.

– Vi gjør vårt beste for å få alle tog tilbake i vanlig trafikk så fort som mulig. Detaljer for togene som blir påvirket, oppdateres i vår reiseplanlegger.

Vy kommer ikke til å sette inn buss for tog eller annen alternativ transport for togene som blir påvirket av streiken. De opplyser også at reisende ikke få refundert utgifter til annen transport.

– Prisavslag som følge av forsinkelse på grunn av streiken gis bare hvis du kjøpte billetten før informasjon om streiken var tilgjengelig. Dette gjelder billetter kjøpt før midnatt natt til 4. juni. Velger du å ikke reise fordi toget ditt er påvirket av streik, kan du avbestille billetten innen avgang og få pengene tilbake. Dette gjelder også Lavprisbilletter, hvis billetten ble kjøpt før midnatt natt til 4. juni, opplyser Vy.

Jernbanereform

Norsk Lokomotivmannsforbund opplyser at streiken skjer i forbindelse med at regjeringen fortsetter å splitte opp persontrafikken på Østlandet i to med Østlandet 1 og Østlandet 2, og dermed fortsetter jernbanereformen til Solberg-regjeringen.

– Vi mener at det er mer effektivt å ha en samlet jernbane, både for passasjerene og for våre medlemmer. Stordriften ved å kunne bruke personalet og materiellet på tvers er mye mer lønnsomt. Vi ser at det ofte oppstår press på våre overenskomster. Denne streiken handler ikke om hvem som skal få pakke 1 eller 2, den handler om at hele dette sirkuset skal stanses og at man skal få en effektiv jernbane for det beste for passasjerene og de ansatte, skriver de blant annet på sin nettside.

Mer arbeid i sommer

Helgen og tirsdagens markering er bare en forsmak på hva du har i vente, selv om de fleste Østfoldbane-pendlere nok er vant til dette nå. Det blir nemlig også i sommer mye arbeid på toglinjene i østlandsområdet, og her får du en oversikt over stengningen i sommer:

Det er arbeider på Oslo S følgende helger: 25. – 26. juni, 16. – 17. juli, 23. – 24. juli og 30. – 31. juli. Den siste helgen i juli er Oslo S helt stengt i 10 timer og togene snur på Skøyen, Grefsen, Bryn og Lillestrøm.De andre helgene vil arbeidene kun medføre sporendringer på Oslo S.Oslo S – Rygge og Oslo S – Mysen/Rakkestad er stengt fra 25. juni til og med 7. august.Sandvika-Asker (kun lokaltog L1) er stengt fra 2. juli til og med 31. juli.Asker – Spikkestad/Gulskogen/Sande er stengt i perioden 2. juli til og med 31. juli.Oslo S – Gjøvik er stengt fra 17. juni til og med 19. juni. Oslo S – Roa er stengt 20. juni til og med 22. juni.Gardermoen – Lillehammer er stengt fra 9. august til og med 4. september.Rørosbanen fra Hamar til Støren går som normalt i perioden, bortsett fra helgen 3.–4. september hvor det er stengt Hamar – Løten.

De første dagene etter at arbeidene er avsluttet vil togene kjøre med redusert hastighet. Det kan i tillegg komme innstillinger.

Merk at arbeid på Østfoldbanen varer i seks uker, mens det er fire uker vestover mot Asker, Drammen, Spikkestad og Sande. Det går også tog mellom Oslo S og Asker i sommer, med unntak av linjene L1 og L14. Det er også viktig å være klar over at alle togstrekninger og togoperatører som kjører til og fra Oslo S blir påvirket når Oslo S stenger i 10 timer fra lørdag 30. juli kl. 21.15 til søndag 31. juli kl. 07.15, melder Vy i en pressemelding.

Omfattende arbeid og stengte strekninger betyr andre reisemønstre og nye reisemåter, derfor er det viktig å sjekke detaljene i Vys reiseplanlegger på forhånd.

Sommerens arbeid må til for å kunne åpne Follobanen i desember, ifølge Bane Nor.

– Vi bygger og moderniserer jernbanen. Samtidig gjøres det viktig arbeid på veiene og T-banen. Til sammen gir dette folk et bedre transporttilbud på Østlandet, sier Victor Hansen, direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane Nor i en pressemelding, og legger ikke skjul på at arbeidene og ikke minst ferdigstillelsen av disse, er noe han gleder seg til.

– Vi gleder oss til å kunne reise raskt, komfortabelt og klimavennlig med den nye banen. I sommer skal Follobanen kobles til sporene på Oslo S, og denne jobben kan vi ikke gjøre mens togene går, sier Hansen.

De fleste pendlerne er nok enige. Skal du reise på Østlandet fremover, bør du altså planlegge turen og sette av litt ekstra tid. Vi ønsker lykke til!