Under et pressetreff mandag bekrefter Bane Nor at de starter testkjøring på Follobanen fra neste mandag, 16. januar, men at de må komme tilbake til når banen kan åpnes for ordinær trafikk.

– Vi har nå en siste runde på å gå gjennom tunnelen for å avdekke om vi har utbedret alle forhold, sier utviklingsdirektør i Bane Nor, Stine Undrum.

Bane Nor har tidligere sagt at togstrekningen kan åpnes for trafikk tidligst ved utgangen av januar. Mandag møter Bane Nor Vy for å avklare testkjøringen.

– Det er et spesielt viktig møte i dag om testkjøring og testopplegg for å avklare hvordan vi skal kjøre testopplegget. Prosedyrene for det er ikke klart ennå, sier Undrum.

– I god rute

Ifølge Bane Nor er de i god rute til å få åpnet Follobanen 1. februar.

– Alle relevante dokumenter skal offentliggjøres, men det er vår førsteprioritet å få banen opp å gå igjen raskest mulig. Det jobber vi hardt med hver eneste dag, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor.

Undrum sier at de nå er i ferd med å gå gjennom tunnelen en siste gang for å avdekke om det er flere forhold som må utbedres.

– Vi har skiftet alle skjøtene i dette returstrømanlegget. De har vi fagmessig byttet og erstattet med skjøtekit som er en veldig bra løsning, sier Undrum.

Bytter strømløsning

– Vi har erstattet skadde endeavslutninger, jobbet med jordingssystemet og har nå en løsning hvor vi jorder på samme måte som vi gjør overalt ellers i det norske jernbanenettet, sier hun.

Ifølge Undrum var også den jordingsløsningen som ble brukt opprinnelig, i tråd med reglene. Men Bane Nor velger nå en løsning de er mer trygge på.

– Vi velger derfor å benytte en velprøvd løsning som vi kjenner fra før av, sier Undrum.

36,8 milliarder

Follobanen består av Nordens lengste jernbanetunnel. Det omfattende prosjektet har vært gjennom flere utsettelser og budsjettsprekker, med en endelig prislapp på 36,8 milliarder kroner.

Togene begynte å kjøre på den nye strekningen 11. desember, mens den offisielt ble åpnet dagen etter. Allerede 19. desember måtte den stenges på grunn av brannen i et koblingshus ved Ski stasjon. Lille julaften oppsto det en ny brann i det samme huset.

Det ble først meldt at banen ville åpne igjen 27. desember. Senere meldte imidlertid Bane Nor at også måtte holdes stengt utover dette, minst ut januar.

Uvanlig strømløsning

Ordfører i Nordre Follo, Hanne Opdan (Ap) krevde opprydning, mens samferdseslsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) og Direktoratet for samfunnssikkerhet krevde svar.

Etter et hastemøte med Bane Nor, Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn konkluderte samferdselsministeren med at det er behov for en ekstern granskning av Follobanen, blant annet fordi at Bane Nor skal ha valgt en uvanlig løsning for strømanlegget, knyttet til returstrøm og jording.

Flere konsulentmiljøer har påpekt risiko ved løsningen, hvilket Samferdselsdepartementet ikke ble informert om.

– Etter mitt skjønn ville det vært naturlig å komme til oss med dette på et tidligere tidspunkt, sa samferdselsministeren.

Follobanens prosjektdirektør, Per David Borenstein, redegjorde forrige torsdag for en rapport fra rådgivningsselskapet Norconsult. Denne rapporten var en vurdering om returstrøm fra Blixtunnelen, Østfoldbanen og Kongshavntunnelen ville påvirke signalanlegget på Oslo S når Follobanen åpnet.

Også i denne rapporten ble det stilt spørsmål ved løsningen, selv om denkonkluderte med at den valgte løsningen var i tråd med det tekniske regelverket. Rapporten anbefalte også at det ble gjort flere beregninger og kontrollmålinger for å sjekke at alt fungerte som det skulle.

– Det ble gjort flere målinger av returstrømmen under testkjøringen i desember. På grunnlag av målingene ble det konkludert med at med planlagt togproduksjon ville anlegget fungere tilfredsstillende, sa prosjektdirektør Borenstein i en pressemelding.

Pengekrav

Bane Nor har bekreftet at det vil komme et pengekrav mot entreprenøren bak Follobanen, AGJV, etter problemene.

– Vi mener at så lenge noe er bevist underdimensjonert, og at systemet ikke virker slik det skulle ha virket, så ligger det på entreprenøren innenfor en totalentreprise, sa administrerende direktør i Bane Nor, Gorm Frimannslund.

– Vi ser fram til den eksterne granskningen og svarene fra undersøkelsene. Fokuset vårt nå er å løse problemene, skrev AGJV i en epost til NTB i forrige uke.

Les også

Hadde du bestilt en tolvretters og forhåndsbetalt, og så sier kelnerne at de dessverre er tomme for mat, hadde du krevd penga tilbake