SOFIEMYR: Onsdag ble det offentliggjort hvem som vant samspillsentreprisen om Sofiemyr skole. Den har en verdi på omkring 390 millioner, eksklusiv moms.

– Ny Sofiemyr skole blir en flott skole for barn og ansatte og et stort løft for området. Nå er vi i gang, og vi kommer til å følge nøye med på alt som skjer her på byggetomten, sier Opdan og poengterer ikke minst trafikksikkerheten under anleggsperioden.

Grundig

Lars Prangerød, daglig leder for Betongmast, gleder seg også til å realisere det ambisiøse prosjektet.

– Vi har vært gjennom et grundig og godt forprosjekt som har løpt gjennom hele 2022 med skisseprosjekt, brukermedvirkning, innspill til regulering og utarbeidelse av målpris og forprosjekt. Det har vært en bred brukermedvirkning med elever, lærere og foreldre hvor blant annet tegninger, Minecraft, ønskedikt og workshops er benyttet. Nå ser vi virkelig frem til å gå videre med å realisere dette flotte skoleprosjektet, uttaler han.

Firmaet har erfaring fra samarbeid med Nordre Follo kommune fra før, sist med Turnhallen som sto ferdig i 2020. Hebekk skole var det også Betonmast som sto for.

Stor skole

Nye Sofiemyr skole blir en fire-parallell barneskole, med plass til 784 elever fordelt på syv trinn og 90–100 ansatte. Samlet bygningsmasse er 8 200 kvadratmeter bruttoareal. På taket skal det installeres solceller.

Nye Sofiemyr skole skal stå ferdig første kvartal i 2025, med skolestart høsten 2025. Skolen skal bestå av tre sammenbygde kvadrater, og skal ligge på nedsiden av brytehuset på Sofiemyr.

Flere lokale nyheter