– Dette er verdens beste jobb, men det er vanskelig å rekruttere unge fastleger når vi jobber 60 timer i uken i snitt

– Dette er verdens beste jobb, men det er krevende og til tider mye å gjøre, sier fastlege Lars Henrik Tombre i Ski.