SKI: To nye søppelbøtter er satt opp ved de to nye bussholdeplassene i enden av Nordbyveien mot den nye broen. Flott det, men hvem har ansvaret for å tømme dem?

Det var en eldre herremann som gjorde ØB oppmerksom på at den ene søppelbøtte fløt over. Han hadde vært i kontakt med Ski kommunen, men svaret der var at de ikke hadde ansvaret.

Søppelbøttene er nylig blitt satt ut og kommunen har helt rett. Det er ikke de som har ansvaret. Bussholdeplassen og de nye søppelbøttene ligger i Nordbyveien. Det er en fylkesvei. Da blir det jo Statens vegvesen som må ta ansvaret, eller.

Hos Statens vegvesen er de ikke klar over hvordan det ser ut ved søppeldunken i Nordbyveien.

– Dette er et midlertidig busstopp. I samtaler med entreprenør, Bane Nor, fikk vi de til å sette opp søppelkasser for oss. Men jeg så ikke for meg denne typen. Vi er ikke i stand til å tømme disse dunkene. Hvis det viser seg at de ikke klarer å drifte disse dunkene selv, vil jeg sørge for at de blir fjernet og erstattet med nye dunker, det er enklere å tømme, sier Vegard Åge Larsen i Statens vegvesen til Østlandets Blad.