Statsadvokaten har henlagt saken mot overgrepssiktet SFO-ansatt i Follo. Mannen krever en annen begrunnelse for henleggelsen

Statsadvokaten i Oslo har henlagt saken mot den overgrepssiktede SFO-ansatte på grunn av bevisets stilling. Follo-mannen har klaget på henleggelsen fordi han vil ha en annen begrunnelse, nemlig at intet straffbart forhold har skjedd.