Dette betyr statsbudsjettet for Follo

BEREDSKAPSSENTERET: Regjeringen vil bruke 660 millioner kroner neste år på beredskapssenteret på Taraldrud.

BEREDSKAPSSENTERET: Regjeringen vil bruke 660 millioner kroner neste år på beredskapssenteret på Taraldrud. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

For deg og meg betyr forslaget til statsbudsjett lavere skatt på inntekt, lavere fradrag for renter på boliglånet og endring i bilavgiftene. Buss og kino kan også bli dyrere og NRK-lisensen øker.

DEL

I statsbudsjett for 2018 prioriterer regjeringen skattelettelser som gir vekst og fortsetter satsingen på kunnskap, samferdsel, helse og velferd i kommunene.

Skatter og avgifter

For deg og meg betyr det at skatten på inntekten vi har går fra 24 til 23 prosent og at skatteklasse 2 blir fjernet. Rentefradraget på boliglånet blir lavere og det kan bli dyrere med korttidsutleie av egen bolig. Regjeringen forslår også endring i bilavgiftene. Det kan bety at ladbare hybridbiler med kort elektrisk rekkevidde blir dyrere, at avgiften for ikke ladbare hybridger kan bli fjernet, og at det blir innført en Tesla-avgift. Det kan også bli mindre gunstig med elbil som firmabil.

Til kommunene

Regjeringen legger opp til en økning i kommunesektorens frie inntekter på tilsammen 3,8 milliarder kroner i 2018. Dette skal gi kommunesektoren større handlingsrom når det gjelder å yte bedre tjenester til innbyggerne.

Kommunene i Akershus får til sammen én milliard kroner. For kommunene i Follo betyr dette:

Ski: 1.657.127 (+ 3,2 prosent<9, Oppegård: 1.513.074 (+ 2,9 prosent), Ås: 978.536 (+ 1,9 prosent), Vestby: 917.639 (+ 4,1 prosent), Frogn: 841.865 (+ 2,4 prosent), Nesodden: 981.635 (+ 4,1 prosent).

– Regjeringens budsjettforslag vil sette kommunene i stand til å styrke viktige velferdstenester. Det blir spesielt lagt til rette for å styrke helsetilbudet til barn og unge, tidlig innsats i skolen og å sikre et bedre tilbud til rusavhengige, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en kommentar.

Beredskapssenteret

Regjeringen foreslår å bruke 660 millioner kroner over statsbudsjettet 2018 for å få på plass politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud. Totalt vil anlegget som skal stå ferdig i 2020, koste inntil 2,6 milliarder kroner.

Regjeringen foreslår også å bevilge 102,8 millioner kroner til kjøp av tre nye politihelikoptre som skal være lokalisert på Taraldrud.

– Politihelikoptre redder liv, denne investeringen er helt nødvendig. Ved en terroraksjon eller en annen akutt hendelse teller hvert eneste sekund. Med en samlet lokalisering på beredskapssenteret vil helikoptrene styrke politiet i kampen mot terror og annen alvorlig kriminalitet, sier Amundsen.

Jernbaneutbygging

- Jernbanen er et viktig satsingsområde for regjeringen for å kunne gi passasjerer og næringsliv et godt transporttilbud, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I statsbudsjettet for 2018 prioriterer regjeringen å gjøre nye prosjekter klare til bygging og bevilger midler til innfasing av et nytt signalsystem som skal bidra til vesentlig færre forsinkelser og innstillinger enn i dag.

- I 2018 får enda flere passasjerer reise med nye tog, ikke minst på Gjørvikbanen og Vossebanen, sier Solvik-Olsen.

Til utbygging av ny jernbaneinfrastruktur er det satt av nær 8,9 milliarder kroner. Regjeringen prioriterer pågående utbyggingsprosjekter der Follobanen er ett av disse.

Til drift og vedlikehold av dagens jernbanenett foreslår regjeringen å bruke nesten 7,8 milliarder kroner. Dette er en økning på 6,2 prosent fra årets budsjett.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken